Novosti
Aparat Za Dijalizu

Hemodijaliza se odvija tako da krv prolazi izvan tijela posebnim cjevčicama, pročišćava se, te se tako pročišćena vraća u tijelo drugim cjevčicama.
U procesu hemodijalize važni su:
• dijalizator;
• aparat za hemodijalizu;
• otopina za hemodijalizu;
• pribor (igle, cjevčice).

Najvažniji dio je dijalizator ili umjetni bubreg koji sadrži polupropusnu membranu u obliku kapilara. Kroz tu membranu prolaze samo molekule određene veličine i voda. Dijalizator je pričvršćen na aparat za dijalizu i mijenja se prilikom svake hemodijalize.

Otopina za dijalizu ili dijalizat je elektrolitska otopina slična plazmi, bez bjelančevina. Otopina održava ravnotežu elektrolita i sudjeluje u procesu pročišćavanja krvi.

Uređaj za dijalizu je aparat koji sadrži crpke koje pripravljaju dijalizat i pumpaju krv što uz održavanje stalne temperature krvi i dijalizata omogućava njihov stalan protok.
Većina bolesnika diljalizira se 3 puta tjedno, a postupak prosječno traje 4 sata.


 
Zašto Dijaliza, Koliko vrste dijalize postoji?( 04.12.2012 )
Šta Je Dijaliza( 26.11.2012 )
Aparat Za Dijalizu( 26.11.2012 )
Šta je zatajenje bubrega( 20.11.2012 )
Bubrežna Anemija( 20.11.2012 )
Dogan Centar Za Dijalizu
Designed by Ortismedia